Jdi na obsah Jdi na menu
 


• Správci místností, stálí správci a administrátoři XChatu dbají zásad, za kterých je možno uživatele z místnosti vykázat, respektive vyhodit.
• Pokud daný uživatel mírně porušuje pravidla, měl by být předem upozorněn na to, že nějakým způsobem provinil, popř. by mu mělo být vysvětleno, že to co činí, není na XChatu dovoleno.
• Když návštěvník nereaguje a pokračuje i pak v nevhodném chování, a porušuje tím tak daná Pravidla, využije správce místnosti, stálý správce, popř. administrátor XChatu svého práva, vyhození uživatele.
• Není vhodné vylučovat z dalšího dění uživatele za to, že mírným způsobem oponují správci, za text, který nemůže zásadním způsobem narušit dění v místnosti.
• Také by se nemělo vyhazovat za to, co někomu píše systémem šeptání.
• Výjimkou je, pokud šeptáním "tapetuje" nebo neúnosně nadává správci či stálému správci místnosti. Pak může správce dotyčného uživatele po předchozím veřejném varování vyhodit z místnosti. Pro případnou pozdější stížnost je při vyhození za šeptání vhodné udělat si screenshot dané situace.
Bez upozornění může být vykopnut ten uživatel, který "tapetuje", provozuje reklamu na konkurenční chat, zveřejňuje osobní údaje, hromadně roznáší jakékoli linky, používá silně vulgární výrazy a opakovaně porušuje pravidla. Pokud si není správce místnosti jistý ve svém rozhodnutí, měl by požádat přítomného stálého správce a nebo administrátora XChat.cz. Předejde se potom jistým nedorozuměním a následným stížnostem. Správci a stálí správci by neměli mít v ignoračním seznamu žádného z návštěvníků místnosti.
Bez upozornění se vyhazuje i z místností, které jsou speciálně zaměřeny na určitou skupinu lidí (např. Holky na holky, Kluci s kluky) již podle názvu či popisku. V takových místnostech platí, že uživatel nesplňující dané podmínky může být na žádost ostatních uživatelů místnosti vyhozen bez varování.
Správce nesmí svých práv zneužívat. Ve stálých místnostech je zakázáno neoprávněně či bezdůvodně dávat nicky (i guesta) do klíčů, tedy zamezovat jim vstupu do místnosti.
V nestálých místnostech záleží na správci, koho tam nechá, při vyhazování nechtěných jedinců nemusí varovat. Výjimkou je cílené vyházení celé místosti.